Dyżur w lokalu Komendy Hufca

Informujemy, że w tym tygodniu dyżur z-cy komendanta hufca ds. pracy z kadrą zostaje odwołany. Skarbnik Hufca będzie pełniła dyżury w następujących dniach: środa w godz. 11:00 – 13:00 oraz piątek w godz. 14:00 – 16:00. Ponadto w piątek w godz. 9:00 – 11:00 dyżur będzie pełnił z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych.