Dokumentacja dla KRH

Druhno drużynowa/ druhu drużynowy

Komisja Rewizyjna Hufca prosi o dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz informacji na Dzień Myśli Braterskiej tj. 19.02.2017 r.

Każdy szef jednostki powinien posiadać przy sobie:
– stan faktyczny jednostki
-kserokopie swoich uprawnień do kierowania jednostką (ksero dyplomów ukończenia kursów pwd. i drużynowych)
– zgody rodziców na przynależność do ZHP.