Dyżury w lokalu Komendy Hufca

Informuje, że w tym tygodniu dyżury w lokalu Komendy Hufca będą w następujących dniach:
– poniedziałek 17:00 – 19:00 – Komendant i z-ca komendanta ds. pracy z kadrą
– wtorek i czwartek 15:00 -17:00 – Skarbnik Hufca
– piątek 9:00 – 11:00 – z-ca komendanta ds. organizacyjnych

Ponadto w czwartek tj. 16.02 od godz. 17:45 rozpocznie się Komenda Hufca, jeśli ktoś chciałbym porozmawiać z Komendą Hufca to serdecznie zapraszam.