Dyżur Komendy Hufca

Informujemy, że w tym tygodniu dh. Skarbnik będzie pełnić dyżur w poniedziałek oraz w środę w godzinach 15:00 – 17:00, natomiast Z-ca Komendanta ds. Pracy z Kadrą we wtorek w godzinach 16:00 – 18:00