Dyżury Komendy Hufca

Informujemy, że w tym tygodniu druha skarbnik będzie pełnić dyżur we wtorek w godzinach 11:00 -13:00 oraz w czwartek w godzinach  10:00-14:00