Dyżur Komendy Hufca

Informujemy, że w tym tygodniu druhna skarbnik będzie pełnić dyżur w środę w godzinach 14:30 -16:30 oraz w piątek w godzinach  16:00-18:00

Informujemy również, że od dnia 06.02.2017 z uwagi na zbliżającą się akcję letnią został uruchomiony dodatkowy, codzienny, dyżur w godzinach 9:30 – 14:30.