Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu Skarbnik Hufca będzie pełniła dyżur w następujące dni: poniedziałek (20.03) oraz środa (22.03) w godz. 15:00 – 17:00