Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że dh. Skarbnik będzie pełnić dyżur we wtorek w godzinach 14:30 – 16:30