Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że skarbnik hufca w tym tygodniu będzie pełnił dyżur w środę tj. 5 kwietnia w godz. 9:30 -14:30.