Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że w tym tygodniu Skarbnik Hufca dyżur pełni w następujące dni: środa w godz. 14:30 – 17:00 oraz piątek w godz. 14:00 – 16:00.