Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że dnia 25.05.2017r druhna Skarbnik będzie pełnić dyżur w godzinach 9:30 – 17:00