Odszedł na wieczną wartę

Z ogromnym bólem informuję, iż 24 maja 2017 r. odszedł od nas na wieczną wartę zasłużony, wieloletni instruktor naszego hufca hm. Władysław Bieniek. Pożegnaliśmy instruktora harcerskiego, który na trwałe zapisał się w pamięci zuchów, harcerzy i instruktorów naszego hufca oraz wszystkich którzy go znali.

W Hufcu ZHP Chrzanów pełnił wiele funkcji m.in. drużynowego, Komendanta Szczepu nr 2, członka i przewodniczącego Sądu Harcerskiego Hufca, członka i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca. Odznaczony Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Honorową odznaką „Za Zasługi dla Katowickiej Chorągwi ZHP, Złotą odznaką „Za Zasługi dla Hufca Chrzanów”.

 

Najbliższej rodzinie składamy najserdeczniejsze kondolencje i łączymy się w bólu po tej ogromnej stracie.

Część Jego Pamięci !