Spotkanie KWiSW

Informujemy, że następne spotkanie KWiSW odbędzie się 25.06.17 r. o godzinie 17:30 w lokalu Komendy Hufca.