Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że druhna skarbnik będzie pełnić dyżur jutro, tj. 31.08.2017 r., w godzinach 13:00 – 14:30