Dyżur Skarbnika Hufca : : Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego

Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że dh. Skarbnik będzie pełnić dyżur we wtorek, tj. 26.09.2017, w godzinach 16:00 – 17:30