Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że Zastępca Komendanta ds. pracy z kadrą będzie pełnił dyżur 03.10.2017 w godzinach 12:00 – 14:00