Dyżur Komendy Hufca : : Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego

Dyżur Komendy Hufca

Informujemy, że  najbliższy wtorek tj. 10.10.2017 r. w godzinach 9:30 – 11:30 dyżur będzie pełnił z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą, natomiast w godzi 16:00 – 18:00 dyżur będzie pełnić skarbnik hufca. Dyżur Komendanta Hufca i Z-cy ds. organizacyjnych pozostaje bez zmian.