Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że dh. Skarbnik będzie pełnić dyżur w poniedziałek, tj. 30.10.2017 r., w godzinach 16:00 – 18:00.