Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że dh. Skarbnik będzie pełnić dyżur w czwartek, tj. 09.11.2017 r., w godzinach 15:15 – 17:15.