Dyżur w lokalu Komendy Hufca

Informujemy, że pwd. Mateusz Kubacki będzie pełnić dyżur jutro, tj. 07.11.2017 r., w godzinach 09:00- 10:45.