Informacja dla osób wpłacających za Zlot ZHP

Informuję, że pierwszą ratę za wyjazd dziecka na Zlot ZHP w Gdańsku należy wpłacić najpóźniej do 10 listopada 2017 r. na konto hufca 81 1240 4230 1111 0010 6646 9228. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: DSCZ – Zlot ZHP – Imię i nazwisko dziecka – numer i nazwa gromady/drużyny.

Niedokonanie wpłaty w terminie wiąże się z automatycznym skreśleniem dziecka z wyjazdu. W sprawie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Komendantem Hufca tel. 604-914-867 lub z drużynowym.