Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w tym tygodniu dyżur z-cy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą – pwd. Mateusza Kubackiego będzie we wtorek tj. 05.12.2017 r. w godz. 14:00 – 16:00.
Skarbnik Hufca w tym tygodniu obecny będzie tylko na Odprawie Funkcyjnych w czwartek. Najbliższy dyżur Skarbnika w lokalu Komendy Hufca odbędzie się 11.12.2017 r. w godz. 16:00 – 18:00.