Dyżur skarbnika Hufca

Informujemy, że druhna skarbnik będzie pełnić dyżur dnia 19.12.2017 w godzinach 16:00 – 17:00