Dyżur w lokalu Komendy Hufca

Informujemy, że dh. skarbnik będzie pełnić dyżur 04.01.2018 r., w godzinach 16:00 – 17:30