Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że dyżur dh. Skarbnik odbywać się będzie w dniach 13, 14, 16 luty w Szkole Podstawowej nr 1 w godzinach 9:00 – 14:00. W razie spraw wymagających dostępu do lokalu Komendy Hufca druhna prosi o kontakt telefoniczny.

17.75 MB RAM