Podziękowanie za Dzień Myśli Harcerskiej

W imieniu własnym oraz całej Komendy Hufca serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom sobotniego Dnia Myśli Braterskiej. Mam nadzieje, że te chwile na długo pozostaną w Waszej pamięci. Wielkie podziękowania składam również organizatorom Dnia Myśli Braterskiej.

Do zobaczenia na kolejnej imprezie
Czuwaj
hm. Michał Rzepka