Dyżur Komendanta i Skarbnika Hufca

Informuję, że najbliższy dyżur Komendanta Hufca i Skarbnika Hufca odbędzie się w dniu 14 maja (poniedziałek) w godz. 16:00 – 18:00. Ponadto druhna Skarbnik będzie pełnić jeszcze dyżur w środę w godz. 16:00 – 18:00.

Zastępca ds. pracy z kadrą pwd. Mateusz Kubacki dyżur będzie pełnił we wtorek w godz. 9:30 – 11:30.

10 MB RAM