Dyżur w Komendzie Hufca

Informuję, że w najbliższym tygodniu dh. skarbnik dyżur będzie pełnić w poniedziałek w godz. 16:15 – 18:00, natomiast zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą we wtorek w godz. 10:00 – 12:00. Dyżur Komendanta Hufca w poniedziałek w godz. 16:15 – 18:00.