Dyżur Komendy Hufca

Informuje, że w najbliższym tygodniu będą pełnione następujące dodatkowe dyżury.
Komendant Hufca w poniedziałek w godz. 9:00 – 10:30
Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą we wtorek w godz. 9:00 – 11:00
Skarbnik Hufca we wtorek w godz. 15:00 – 16:00

Przypominam, iż we wtorek od 16:30 zapraszamy do Harcówki Hufca na porządki, natomiast w czwartek o godz. 17:30 na Zjazd Nadzwyczajny Hufca, również do Harcówki.