Podziękowania

Serdecznie dziękuje następującym druhnom i druhom za pomoc przy sprzątaniu wczoraj Harcówki Hufca: hm. Elżbiecie Michalak, pwd. Żanecie Wierzgoń, pwd. Aleksandrze Stanisławskiej, dh. Aleksandrze i Annie Likus, pwd. Sławkowi Lament oraz dh. Konradowi Banaś.