Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w najbliższym tygodniu będą pełnione następujące dodatkowe dyżury.
Komendant Hufca w poniedziałek w godz. 16:30 – 18:00
Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą we wtorek w godz. 9:30 – 11:00
Skarbnik Hufca we wtorek w godz. 15:00 – 18:00