Wyjazd uczestników I turnusu do Szarego Dworu.

Informujemy, że zbiórka uczestników I turnusu do Szarego Dworu odbędzie się w dniu 29 czerwca (piątek) o godz.  21:00 na parkingach pomiędzy cmentarzami (obwodnica północno-wschodnia pomiędzy ul. Balińską a ul. Marchettiego). Prosimy o punktualne przybycie na zbiórkę.