Powrót I turnusu i wyjazd II turnusu

Informujmy, że powrót I turnusu z Szarego Dworu przewidziany jest na dzień 23 lipca 2018 r. godz. 6:00 (Chrzanów – parking pomiędzy cmentarzami).

Zbiórka uczestników II turnusu wyjeżdżającego do Szarego Dworu odbędzie się 23 lipca 2018 r. o godz. 21:00 na parkingach pomiędzy cmentarzami (obwodnica północno-wschodnia pomiędzy ul. Balińską a ul. Marchettiego). Prosimy o punktualne przybycie na zbiórkę.

9.75 MB RAM