Nieobecność Komendanta Hufca

Informujemy, że w okresie od 28 lipca do 20 sierpnia Komendant Hufca hm. Michał Rzepka będzie przebywał na urlopie. W tym okresie zastępować go będzie hm. Marian Pałczyński – zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych.

9.75 MB RAM