Zaliczenie Służby Instruktorskiej

Druhno instruktor, druhu instruktorze !

Zgodnie z Uchwałą Główniej Kwatery ZHP nr 133/2016 z dnia 9 maja 2016 r w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP” informuje, że do końca września 2018 r. należy złożyć wniosek do Komendanta Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej za okres 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r. Zgodnie z w/w uchwałą pkt. 32

Służbę zalicza się instruktorowi ZHP, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
  • przestrzega Statutu ZHP,
  • uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.
  • posiada opłacone składki za w/w okres

Wniosek prosimy składać wyłącznie przez e-biuro

10 MB RAM