Dyżur w Komendzie Hufca

Informuję, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony we wtorek w godz. 16:00 – 18:00. Dyżur będzie pełnił Komendant Hufca oraz Skarbnik Hufca.

10 MB RAM