Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Komendant Hufca oraz Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 11 września podjęła Uchwałę nr 62/KH/2018 o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca na dzień 24 listopada 2018 r. godz. 10:00 – Sala Odczytowa w MOKSiR-ze. Celem Zjazdu jest wybór nowego Komendanta i Komendy Hufca. Bardzo proszę o zarezerwowanie w swoich kalendarzach w/w terminu. Lista osób z czynnym prawem głosu zostanie opublikowana na kolejnym rozkazie Komendanta Hufca po analizie wpłaty składek za III kwartał.

11.75 MB RAM