Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach:
poniedziałek 10:00 – 11:30 – Komendant Hufca
wtorek 11:00 – 13:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
wtorek 15:30 – 17:00 – Skarbnik Hufca
piątek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

11.75 MB RAM