Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach:
wtorek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
czwartek 15:30 – 17:00 – Skarbnik Hufca
czwartek 16:00 – 17:10 – Komendant Hufca
piątek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

12 MB RAM