Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach:
wtorek 8:30–13:00 i 15:00-17:00 – Komendant Hufca
środa 9:30-13:00 i 16:00–18:00 – Komendant Hufca
czwartek 9:00–14:00 – Komendant Hufca
piątek 9:00 – 15:00 – Komendant Hufca

11.75 MB RAM