Drużyna:
1 ŚDH „Patronus”
4 AŚDH „Płomienie”
8 PDH „Widmo”
9 PDH „Pogromcy Ognia”
10 PDH „Ignis Vitae”
21 EŚDH „Horyzont”
11 DW „Tesla”
23 DW „Paradoks”
Miesiąc:

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

1. Udział w akcjach hufca:
min. 10 osób- 6 ptk
Każda następna osoba +1 ptk.
I miejsce – 10 ptk
II miejsce – 6 ptk.
III miejsce- 2 ptk.
2.Udział w akcjach harcerskich poza Hufcem
Min. 6 osób- 6 ptk.
Każda następna osoba + 1ptk.
I miejsce – 20ptk.
II miejsce – 12ptk.
III miejsce – 6ptk.
3. Udział w zawodach nieharcerskich (jako harcerze)
Min. 6 osób- 6 ptk.
Każda następna osoba + 1ptk.
I miejsce -20ptk.
II miejsce- 12ptk.
III miejsce- 6ptk.
4. Udział w akcjach na rzecz społeczeństwa lub środowiska (jako harcerze).
Min. 6 osób- 6 ptk.
Każda następna osoba +1ptk.
5. Organizacja akcji lub imprezy/biwaku dla Hufca
Przez drużynę- 20ptk.
Współudział 1osoba- 4ptk
Dla szczepu lub kilku drużyn (min.3)
Przez drużynę 15 ptk.
Współudział 1 osoba – 3ptk.
6. Organizacja biwaku drużyny
12 ptk.
Obecność na biwakach szczepu lub kilku drużyn (min.3)
Min 10 osób- 4 ptk.
Każda następna osoba +1ptk.
7. Poznawanie ziemi chrzanowskiej (wędrówki szlakami):
Zastęp 4 punkty
Drużyna 8 punktów
Inne warianty np.:
Zwiedzanie muzeum
Udział w prelekcjach
Itd.
8. Udział w pracy drużyny reprezentacyjnej
1 osoba na zbiórce 2ptk.
1 osoba podczas reprezentacji 4ptk.
9. Uczestnictwo w formach kształcenia (1osoba)
W Hufcu – 2ptk.
W Chorągwi – 6ptk.
Kurs zastępowych – 4ptk.
Kurs Instruktorski – 8ptk.
10. Przyznane stopnie i sprawności (1 osoba)
Sprawność -2ptk.
Przyrzeczenie Harcerskie- 6ptk.
Stopień harcerski-8ptk.
Pagon wędrowniczy-8ptk.
Instruktorskie
Pwd- 10ptk.
Phm- 20ptk.
Hm- 30ptk.
11. Uczestnictwo w obozach i zimowiskach:
1 osoba- 4ptk.
Praca jako kadra obozu:
1 osoba – 20ptk.
12.Terminowe oddanie planu pracy- 20ptk.
13.Zebranie z rodzicami- 30ptk.
Korespondencja do rodziców 10ptk.
14. Akcja zarobkowa własnego pomysłu 20ptk.
15. Zdobycie/ utrzymanie specjalizacji drużyny 30ptk. (raz na rok)
16.Realizacja zadania zespołowego 10ptk.
Realizacja projektu starszoharcerskiego 15ptk.
17. Składanie meldunku w formie graficznej- 6ptk.
18. Obecność na odprawie przedstawiciela jednostki 5ptk.
Obecność drużynowego i przybocznych w spotkaniach namiestnictwa :
5ptk od osoby.
19. Kursy ukończone przez członków drużyny poza ZHP pomocne w pracy z drużyną 15ptk.
Praca zastępami:
Każdy miesiąc 5ptk.
21. Artykuł na stronę lub do gazetki hufca 5ptk.
22. Zrealizowanie propozycji programowej hufca, chorągwi lub GK 20 ptk.
23. Współpraca z hufcowymi zespołami 10ptk.
24. Rozkaz drużyny 5 ptk.
25. Aktualizacja ewidencji raz na kwartał 10ptk.