Hufiec : Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego

Kategoria : Hufiec

Wyjazd reprezentacji na Zlot ZHP

Informujemy, że wyjazd uczestników na ZLOT ZHP do Gdańska odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2018 r. z Libiąża parkingu przy ul. ks. Pieli (rejon kościoła św. Barbary). Zbiórka o godz. 21:00.

Nieobecność Komendanta Hufca

Informujemy, że w okresie od 28 lipca do 20 sierpnia Komendant Hufca hm. Michał Rzepka będzie przebywał na urlopie. W tym okresie zastępować go będzie hm. Marian Pałczyński – zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych.

Powrót I turnusu i wyjazd II turnusu

Informujmy, że powrót I turnusu z Szarego Dworu przewidziany jest na dzień 23 lipca 2018 r. godz. 6:00 (Chrzanów – parking pomiędzy cmentarzami).

Zbiórka uczestników II turnusu wyjeżdżającego do Szarego Dworu odbędzie się 23 lipca 2018 r. o godz. 21:00 na parkingach pomiędzy cmentarzami (obwodnica północno-wschodnia pomiędzy ul. Balińską a ul. Marchettiego). Prosimy o punktualne przybycie na zbiórkę.

Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że najbliższy dyżur Skarbnika Hufca odbędzie się w najbliższy poniedziałek tj. 9 lipca 2018 r. w godz. 16:00 – 17:30.

Harcerska Akcja Letnia – Rozpoczęta

Informujemy, że w dniu wczorajszym rozpoczęliśmy Harcerską Akcję Letnia. W godzinach wieczornych wyjechał I turnus do Szarego Dworu. Dzisiaj ok. godz. 6:00 wszyscy cali i zdrowi dotarli na bazę obozową Hufca Chrzanów w Szarym Dworze. Kontakt na bazę to: 694 049 960.

Serdecznie również zapraszamy na Facebooka Obozu, gdzie można śledzić relację z obozu.

Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu dyżur w Komendzie Hufca będzie pełnić hm. Elżbieta Michalak w środę tj. 27 czerwca 2018 r. w godz. 12:00 – 15:00. Poniedziałkowy dyżur Komendanta Hufca zostaje odwołany.

Wyjazd uczestników I turnusu do Szarego Dworu.

Informujemy, że zbiórka uczestników I turnusu do Szarego Dworu odbędzie się w dniu 29 czerwca (piątek) o godz.  21:00 na parkingach pomiędzy cmentarzami (obwodnica północno-wschodnia pomiędzy ul. Balińską a ul. Marchettiego). Prosimy o punktualne przybycie na zbiórkę.

 

 

Spotkanie KWiSW

Informujemy, że kolejne spotkanie KWiSW odbędzie się w tą niedziele, tj. 24.06.2018r., w lokalu Komendy Hufca o godzinie 17:30

Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w najbliższym tygodniu będą pełnione następujące dodatkowe dyżury.
Komendant Hufca w poniedziałek w godz. 16:30 – 18:00
Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą we wtorek w godz. 9:30 – 11:00
Skarbnik Hufca we wtorek w godz. 15:00 – 18:00

Spotkanie z rodzicami – II turnus

Informujemy, że spotkanie z rodzicami II turnusu w Szarym Dworze odbędzie się w dniu 20 czerwca o godz. 18:00 w Sali Odczytowej w MOKSiR-ze w Chrzanowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i uczestników II turnusu.