Kategoria : Hufiec

Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach:
poniedziałek 10:00 – 11:30 – Komendant Hufca
wtorek 11:00 – 13:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
wtorek 15:30 – 17:00 – Skarbnik Hufca
piątek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

Święto Patrona Hufca

Serdecznie zapraszamy Wszystkich członków Hufca ZHP Chrzanów na Święto Patrona Hufca. Spotykamy się 27 października 2018 r. o godz. 14:30 pod głównym wejściem cmentarza przy ul. Marchiattiego. Następnie złożymy kwiaty na grobie bohatera hufca dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego oraz odwiedzimy groby naszych instruktorów. Liczymy na obecność Wszystkich jednostek.
Przypominam, iż właśnie 27 października przypada 125 rocznica urodzin naszego bohatera.

Dyżur w lokalu Komendy Hufca oraz spotkanie Komendy Hufca

Informuję, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca odbędzie się w następujących dniach:
wtorek – 9:00 – 11:00 – pwd. Mateusz Kubacki
środa – 16:00 – 18:00 – hm. Michał Rzepka oraz hm. Elżbieta Michalak
piątek – 9:00 – 11:00 – hm. Marian Pałczyński

Ponadto informuję, że w środę 17 października o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie Komendy Hufca. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swojego udziału w Komendzie Hufca bezpośrednio do Komendanta Hufca.

Dyżur w Komendzie Hufca

 Informujemy, że w najbliższym tygodniu dyżury w lokalu Komendy Hufca będą pełnione w następujących dniach.
Poniedziałek – 10:00 – 11:30 – Komendant Hufca
Wtorek – 15:30 – 17:00 – Skarbnik Hufca
Piątek – 9:00 – 11:00 – Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych.

Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu (1-7.10.2018 r.) dyżury będą pełnione w następujących dniach:
poniedziałek 15:30 – 17:30 – Skarbnik Hufca
wtorek 11:00 – 13:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
czwartek 16:00 – 17:15 – Komendant Hufca
piątek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

Odprawa drużynowych i funkcyjnych

Serdecznie zapraszamy na kolejną odprawę drużynowych i funkcyjnych w najbliższy czwartek tj. 4 października 2018 r. o godz. 17:30 w Harcówce Hufca.

Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu (24-28.09) w Komendzie Hufca będą pełnione następujące dyżury.
poniedziałek 17:00 – 18:30 – Komendant Hufca
wtorek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
czwartek 15:30 – 17:30 – Skarbnik Hufca
piątek – 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Komendantem Hufca lub Skarbnikiem Hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca celem wyboru delegata na Zjazd Chorągwi Śląskiej

Druhny i Druhowie. Poniżej można znaleźć Uchwałę Komendy Hufca nr 62/KH/2018, która zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca na dzień 19.10.2018 r. godz. 17:30. Celem Zjazdu to ponowny wybór delegata na Zjazd Chorągwi Śląskiej po rezygnacji phm. Natalii Dulowskiej z członkostwa ZHP.

Uchwała zwołująca Zjazd

Rozkaz L.9/18

Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach.
Poniedziałek 9:30 – 11:00 – Komendant Hufca
Środa 15:30 – 17:00 – Skarbnik Hufca
W razie jakichkolwiek pytań prosimy również o kontakt telefoniczny z druhem komendantem i druhną skarbnik. Dane telefoniczne znajdują się w zakładce Kontakt.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Komendant Hufca oraz Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 11 września podjęła Uchwałę nr 62/KH/2018 o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca na dzień 24 listopada 2018 r. godz. 10:00 – Sala Odczytowa w MOKSiR-ze. Celem Zjazdu jest wybór nowego Komendanta i Komendy Hufca. Bardzo proszę o zarezerwowanie w swoich kalendarzach w/w terminu. Lista osób z czynnym prawem głosu zostanie opublikowana na kolejnym rozkazie Komendanta Hufca po analizie wpłaty składek za III kwartał.