2 Szczep Środowiskowy Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Ptaki Ptakom”
Komendantka: phm. Aleksandra Nowak sam.

Teren Działania: Gmina Chrzanów

Związek Drużyn
Komendant: phm. Jarosław Zając HR

Teren Działania: Chrzanów, Libiąż

Harcerski Klub Strzelecki „Na Celowniku”
Komendant: hm. Wojciech Marzec HR

Teren Działania: Chrzanów, Libiąż

Harcerski Klub Ratowniczy „DJR”
Szef: phm. Dariusz Kwiatkowski HR

Teren Działania: Chrzanów, Libiąż