nagl_komenda

Michał hm. Michał Rzepka  – Komendant Hufca
Marian hm. Marian Pałczyński  – z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
 Roman pwd. Mateusz Kubacki – z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
Ela hm. Elżbieta Michalak – skarbnik hufca
Marzena phm. Marzena Zygowska – członek komendy ds. programu
 Jarek phm. Jarosław Zając – członek komendy ds. specjalności
phm. Aneta Kobylecka – członek komendy ds. promocji i wizerunku

 

komenda