Uwaga!

Informujemy, że z racji na dużą ilość zgłoszeń na obóz na I turnus karty uczestników przyjmowane są do dnia 20.05.2017r. Natomiast płatności za I turnus oczekujemy do dnia 05.06.2017r.
Termin dostarczenia kart jak i opłat za II turnus to 30.06.2017r.

Przypominamy również o zbliżających się terminach spotkań z rodzicami dotyczące wyjazdu dziecka na obozu:
- I turnus - 12.06.2017r. o godzinie 18:00 w sali odczytowej MOKSiR.
- II turnus - 30.06.2017r. o godzinie 17:00 w sali odczytowej MOKSiR.

Odszedł na wieczną wartę

Z ogromnym bólem informuję, iż 24 maja 2017 r. odszedł od nas na wieczną wartę zasłużony, wieloletni instruktor naszego hufca hm. Władysław Bieniek. Pożegnaliśmy instruktora harcerskiego, który na trwałe zapisał się w pamięci zuchów, harcerzy i instruktorów naszego hufca oraz wszystkich którzy go znali.

W Hufcu ZHP Chrzanów pełnił wiele funkcji m.in. drużynowego, Komendanta Szczepu nr 2, członka i przewodniczącego Sądu Harcerskiego Hufca, członka i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca. Odznaczony Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Honorową odznaką „Za Zasługi dla Katowickiej Chorągwi ZHP, Złotą odznaką „Za Zasługi dla Hufca Chrzanów”.

 

Najbliższej rodzinie składamy najserdeczniejsze kondolencje i łączymy się w bólu po tej ogromnej stracie.

Część Jego Pamięci !

EkoAktywni z Pasją 2017

EkoAktywni z pasjia 2017

Informacje Obozowe

Uwaga!

Informujemy, że z racji na dużą ilość zgłoszeń na obóz na I turnus karty uczestników przyjmowane są do dnia 20.05.2017r. Natomiast płatności za I turnus oczekujemy do dnia 05.06.2017r.
Termin dostarczenia kart jak i opłat za II turnus to 30.06.2017r.

Przypominamy również o zbliżających się terminach spotkań z rodzicami dotyczące wyjazdu dziecka na obozu:
– I turnus – 12.06.2017r. o godzinie 18:00 w sali odczytowej MOKSiR.
– II turnus – 30.06.2017r. o godzinie 17:00 w sali odczytowej MOKSiR.

Dyżur w lokalu Komendy Hufca

Informujemy, że dh. Skarbnik w tym tygodniu będzie pełnić dyżury w dniach 15.05,17.05,19.05 w godzinach 14:30-17:00.

 

Dyżur Komendanta dnia 15.05 zostaje odwołany.

Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych

Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych zaprasza na kolejne spotkanie. Odbędzie się ono w niedzielę 28 maja o godzinie 17:30 w lokalu Komendy Hufca. Przypominamy o obowiązku stawienia się na niej wszystkich osób, którym w maju upływa termin realizacji prób.

Komisja Stopni Instruktorskich

Informujemy, że następne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się dnia 16 maja o godzinie 18:00 w lokalu Komendy Hufca.

Spotkanie z rodzicami odnośnie wyjazdu obozu

Informujemy, że dnia 12.06.2017r o godzinie 18:00 w sali odczytowej MOKSiR odbędzie się spotkanie informacyjne odnośnie wyjazdu dzieci na PIERWSZY turnus obozu.
Natomiast dnia 30.06.2017r. o godzinie 17:00, również w sali odczytowej MOKSiR, obędzie się spotkanie dla rodziców dzieci jadących na DRUGI turnus obozu.

Sala Odczytowa MOKSiR – Chrzanów, ul. Broniewskiego 4 (wejście po prawej stronie)

Warsztaty Opiekunów Prób Instruktorskich

„Mistrz to ktoś, kto dokłada wszelkich starań, by zachęcić ucznia do tego, by odkrył to, o czym już wie…”

Warsztaty kierowane są do osób zdobywających stopień podharcmistrza i przygotowujące się do roli opiekuna prób na stopnie instruktorskie, oraz do wszystkich osób posiadających stopień podharcmistrza i harcmistrza pragnące zostać w najbliższym czasie opiekunami prób instruktorskich.
Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do odpowiedzialnego pełnienia roli opiekuna prób na stopnie instruktorskie

Termin: 13.05.2017r. w godzinach 10:00 – 15:00
Miejsce: Chrzanów – Harcówka Hufca ZHP Chrzanów
Warunki Uczestnictwa:
-Zgoda Komendanta Hufca
-Zgłoszenie w terminie do 10 maja 2017 roku na mail: ksi@chrzanow.zhp.pl
(W mailu prosimy napisać imię nazwisko, stopień lub datę otwarcia stopnia, telefon kontaktowy)
Potwierdzenie zgłoszenia przybędzie drogą mailową.
Odpłatność: 5zł / wpłaty należy dokonać na konto Hufca ZHP Chrzanów z dopiskiem „imię nazwisko – Warsztaty dla opiekunów prób”.
W ramach ceny zapewniamy materiały programowe oraz poczęstunek

Odprawa Drużynowych i Funkcyjnych Hufca

Serdecznie zapraszam Wszystkich drużynowych i funkcyjnych na kolejną odprawę, która odbędzie się 11 maja o godz. 17:30. Odprawa potrwa ok 30 min. Po odprawie odbędzie się spotkanie Namiestnictwa Harcerskiego. Obecność drużynowych obowiązkowa.

Dyżury w Lokalu Komendy Hufca

Informujemy, że dnia 2 oraz 4 maja lokal Komendy Hufca będzie nieczynny.
Natomiast dnia 5 maja w godzinach 9:30 0 14:30 dyżur będzie pełnić dh. Skarbnik.

5