Dzień Myśli Braterskiej – kilka informacji.

Z uwagi na fakt, iż wielkimi krokami zbliża się nasza kolejna impreza hufca czy Dzień Myśli Braterskiej podaje kilka ważnych informacji dla przypomnienie, które były podawane na odprawie.

Termin: 18.02.2017 r. w godz. 9:00 – 17:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Rozpiska godzinowa:
9:00 – 9:20 – przyjęcia jednostek
9:20-9:40 – odprawa z drużynowymi
9:40 – 13:40 – zajęcia programowe
13:40 -15:00 – obiad
15:00 – 15:15 – siesta
15:15 – 15:30 – przygotowanie do apelu
15:30 – 16:00 – apel
16:00 – 17:15 – zajęcia programowe
17:15 – 17:30 – zakończenie

Przypominam o zabraniu butów zamiennych, każda jednostka musi posiadać pełnoletniego opiekuna oraz bardzo proszę o zabranie nożyczek gdyż będą potrzebna na zajęcia.

W ramach wpisowego zapewniamy:button, obiad, ubezpieczenie, mat. programowe.

Spotkanie KWiSW – 25.02.2017 r.

Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych wędrowników na kolejne spotkanie. Spotykamy się w sobotę 25 lutego o godz. 17:00 w lokalu Komendy Hufca.
Przypominamy, że w styczniu uległ zmianie regulamin Kapituły. W związku z tym prosimy o powiadomienie Kapituły (najlepiej bezpośrednio phm. Natalii Rzepki) o swojej obecności na spotkaniu najpóźniej w poniedziałek 20 lutego. W razie braku powyższej informacji posiedzenie Kapituły może zostać odwołane.

Dyżur Skarbnika Hufca

Informujemy, że dyżur dh. Skarbnik w czwartek, z powodu wyjazdu służbowego, zostaje przeniesiony na godziny 16:30-17:30

Dokumentacja dla KRH

Druhno drużynowa/ druhu drużynowy

Komisja Rewizyjna Hufca prosi o dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz informacji na Dzień Myśli Braterskiej tj. 19.02.2017 r.

Każdy szef jednostki powinien posiadać przy sobie:
– stan faktyczny jednostki
-kserokopie swoich uprawnień do kierowania jednostką (ksero dyplomów ukończenia kursów pwd. i drużynowych)
– zgody rodziców na przynależność do ZHP.

Dyżury w lokalu Komendy Hufca

Informuje, że w tym tygodniu dyżury w lokalu Komendy Hufca będą w następujących dniach:
– poniedziałek 17:00 – 19:00 – Komendant i z-ca komendanta ds. pracy z kadrą
– wtorek i czwartek 15:00 -17:00 – Skarbnik Hufca
– piątek 9:00 – 11:00 – z-ca komendanta ds. organizacyjnych

Ponadto w czwartek tj. 16.02 od godz. 17:45 rozpocznie się Komenda Hufca, jeśli ktoś chciałbym porozmawiać z Komendą Hufca to serdecznie zapraszam.

Spotkanie KSI

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich serdecznie zaprasza na kolejne swoje spotkanie, które odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:45. Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy regulamin oraz nowe wnioski o otwarcie prób. Osoby które chcą zamykać próby obowiązuje stary wniosek o zamknięcie. Ponadto informujemy, że Wszystkie osoby które wybierają się na spotkanie KSI proszone są najpóźniej do 20.02 przesłać informację wraz z odpowiednimi dokumentami na e-maila: ksi@chrzanow.zhp.pl W przypadku braku zgłoszeń spotkanie KSI zostanie odwołane.

Zmiana godzin dyżuru skarbnika hufca

Informuje, że w dniu jutrzejszym dyżur skarbnika hufca odbędzie się w godz. 15:00 – 17:00.

Odprawa Namiestnictwa Zuchowego

Namiestniczka Zuchowa serdecznie zaprasza Wszystkich drużynowych i przybocznych Gromad Zuchowych na spotkanie Namiestnictwa Zuchowego, które odbędzie się w sobotę tj. 11 lutego 2017 r. o godz. 16:00 w lokalu Komendy Hufca. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Będą omawiane bardzo ważne sprawy najbliższych imprez zuchowych.

Dyżur w lokalu Komendy Hufca

Informujemy, że w tym tygodniu dyżur z-cy komendanta hufca ds. pracy z kadrą zostaje odwołany. Skarbnik Hufca będzie pełniła dyżury w następujących dniach: środa w godz. 11:00 – 13:00 oraz piątek w godz. 14:00 – 16:00. Ponadto w piątek w godz. 9:00 – 11:00 dyżur będzie pełnił z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych.

Odprawa drużynowych i funkcyjnych

Serdecznie zapraszam na kolejną odprawę drużynowych i funkcyjnych naszego hufca która odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 2 luty 2017 r. o godz. 17:30 w lokalu Komendy Hufca. Przypominam, iż do 4 lutego czekamy na zgłoszenia oraz odpłatności za DMB ( termin 18.02.17 r. koszt 10,00 zł). Przypominam, iż każda nieobecność drużynowej/drużynowego powinna być zgłoszona wcześniej Komendantowi wraz z informacją o zastępstwie.

5