Zmiana terminu spotkania Komisji Stopni Instruktorskich

Informujemy, że spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich zostało przeniesione na 29 stycznia 2019 r. o godzinie 17:45 w lokalu Komendy Hufca. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailowo na adres: ksi@chrzanow.zhp.pl do dnia 25 stycznia 2019 r.

11.25 MB RAM