Dyżur w Komendzie Hufca

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie news_hufiec.png

Informujemy, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach:
poniedziałek 10:00-13:30 – Komendant Hufca
wtorek 12:00-15:00 – Komendant Hufca
środa 10:00-14:00 
– Komendant Hufca 
środa 15:30-17:30 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych i pracy z kadrą
czwartek 15:00-17:00 – Komendant Hufca

W pilnych sprawach prosimy o bezpośredni kontakt z Komendantem Hufca phm. Januszem Spytem – tel. 604-914-867

11.25 MB RAM