Adresy e-mail w domenie ZHP

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie news_hufiec.png

W związku z wprowadzeniem ważnych zmiany – za jakiś czas wszystkie rozkazy i uchwały komend, zgłoszenia na kursy czy szeroko pojęta – tablica instruktorska, będzie dostępna jedynie po zalogowaniu się przez oficjalny email w domenie zhp.net.pl. Bardzo prosimy wszystkich instruktorów, szefów jednostek, zespołów, chętnych itd. o założenie sobie adresu w tej domenie. Jak to zrobić? http://aktywacja.zhp.net.pl/
Od stycznia 2020 jesteśmy zobowiązani do wysyłania wszystkich informacji, kontaktu oraz przekazywania różnego rodzaju dokumentów poprzez Office365 (dostępny po zalogowaniu się na emaila ZHP) dla wszystkich członków ZHP, dlatego każdy powinien założyć sobie to konto, aby usprawnić sobie pracę i przepływ informacji.

11.25 MB RAM