Służba wolontariacka

Osoby zgłoszone do wolontariatu w sprawie COVID-19, jak i te które chciałyby jeszcze dołączyć, proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrzanowie osobiście w dniach środa 14-18 oraz czwartek 8-12 przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie. Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel. 885 802 952 lub ccw@ops.chrzanow.pl.

Zgłoszenia wolontariackie przyjmowane są również przez nasz Hufiec ZHP Chrzanów w środy 9:30–12:00 tel. 604 914 867. Działamy wspólnie z OPS.

11.25 MB RAM